Category: Wireless Pentest

Airodump-ng Fixed channel mon0: -1

Kablosuz ağları monitor ederken ve paket gönderirken, kullandığınız kablosuz ağ arabiriminin driver probleminden dolayı Airodump-ng programında aşağıdaki hatayı alabilirsiniz.   Bu durumda uygun driver’ı kurmak güzel bir çözüm, Harun ŞEKER‘in blog girdisinde benzer bir çözüme ulaşabilirsiniz. http://www.harunseker.org/2011/06/ubuntu-aireplay-ng-iwl4965-mon0-channel.html Aynı zamanda, driver kurmadan ilgili programlara –ignore-nagative-one komutunu ekleyerek de sorundan kurtulabilirsiniz (bir önceki çözüme göre daha pratik.) Örneğin; # airodump-ng –channel 1 –bssid...

WPS Destekli Kablosuz Ağların WPA/WPA2 Parolasını Kırmak

WPS (Wi-Fi Protected Setup) teknolojisi, kablosuz ağın güvenlik ayarlarını kolayca ayarlamak için kullanılan esnek bir teknolojidir. Kablosuz ağ cihazını yapılandırırken, üzerinde bulunan PIN numarası ile cihazın yapılandırılmasını sağlar. Saldırgan, WPS’de bulunan güvenlik zaafiyeti ile bu PIN numarasını tahmin ederse WPA/WPA2 anahtarını ele geçirebilir. WPA/WPA2 anahtarı ne kadar karmaşık ve uzun olursa olsun, PIN numarası tahmin edildiğinde anahtar elde edilebilir. Örnek...

CEH Türkiye Hosting Sponsoru