Tagged: nopcon konferansları

NOPcon Uni Bilgi Güvenliği Etkinliği – İstanbul Kültür Üniversitesi

1 Mart 2012 Perşembe Günü İstanbul Kültür Üniversitesinde, NOPcon Uni Bilgi Güvenliği Etkinliği Düzenlenecektir. Etkinlikte hacktivist gruplar ve saldırı teknikleri , siber silahlanma , ileri seviye zararlı yazılımlar gibi  güncel konulara değinilecektir. CEHTurkiye.com, NOPcon etkinliklerini aktif olarak desteklemekte ve katılım göstermektedir. Detaylı bilgi için ; http://www.nopcon.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

CEH Türkiye Hosting Sponsoru